AAC
fr | nl

Bouwheer : Decrolyschool

Het project betreft de wederopbouw van de Decrolyschool aan de Hamoirlaan te Ukkel, een gebouw dat de laatste twee jaren van de middelbare school herbergt.

Het uitgangspunt van het project is om een antwoord te geven op het programma van een school, op de bijkomende economische en bestuurlijke randvoorwaarden, en op de plaatsing van het gebouw in een residentiële wijk.

Het project is het resultaat een studie op het gebied van energiebesparing, ecologie en budget teneinde de uitgaven van de school op lange termijn te optimaliseren. Het gebouw bevindt zich in een residentiële wijk waarvan de dominerende typologie die van de klassieke villa is. De randvoorwaarden van budget en oppervlakte hebben geleid tot het ontwerp van een compact volume in overeenstemming met de principes van bioklimatische architectuur .

Het gebouw integreert zich in de residentiële context door zijn inplanting en het heeft tegelijkertijd de uitstraling van een publiek gebouw. De benodigde oppervlaktes voor de nieuwe lokalen zijn gegroepeerd in twee duidelijke volumes, met een lichte onderlinge verspringing. Deze verspringing, die voortkomt uit een programmatische noodzaak (inrichting van de inkom en de binnenplaats), maakt het mogelijk de impact van het gebouw te verkleinen door het volume op te delen in twee elementen van een huiselijkere schaal. De verspringing geeft eveneens een bepaalde dynamiek aan de inplanting.

Vanuit architecturaal oogpunt onderscheiden de twee superieure volumes in leisteen zich van de houten onderbouw en richten zich op het zuiden, in de richting van de tuin. De simpele volumetrie wordt opgevrolijkt door architecturale elementen (ramen, trappen, etc.). De noodtrap doorsnijdt het volume en vormt een signaal voor de gevel die naar de ingang leidt. Er is bijzondere aandacht gegeven aan de straatgevel om deze een zo publiek en open mogelijk karakter te geven ondanks zijn oriëntatie op het noorden. In deze gevel is het wapen van de Decroly-school geïntegreerd als referentie naar de geschiedenis van de school.

Prijs VOORBEELDGEBOUWEN 2012 Passiefbouw – 15kWh/m2.jaar

Fase : Lopend project